TEL: 13738086587
Guido Zwerts 家具
设计:Guido Zwerts
地点: 比瑟姆,荷兰
应用产品: 实竹板材,方料 ▏托梁
产品标签: 板材和刨切板 方料 全竹板材
项目标签:家具工业
Contact us 浙江省杭州市萧山区临浦镇新河村 311251 0571-82421603/13738086587 candy@dmvpbamboo.com 浙ICP备2023005703号-2